Blog

Realitní služba na míru Aleš Čížek

Realitní služba na míru

By admin_admin   |    Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Realitní služba na míru    |    

„Každý z nás je jedinečný. Má své kladné i záporné stránky. To vše tvoří celek člověka, který vnímají ostatní kolem nás. Nemovitost je svým způsobem také „osobnost“. Je jedinečná. A tak bychom se na ni při prodeji měli dívat. Posoudit, kde stojí, jaké je její bezprostřední okolí, v jakém je stavu, jaký má potenciál. Při následném prodeji vyzdvihnout její silné stránky a ty slabé vyřešit nebo nabídnout případná řešení. V tomto kontextu ji poté připravit do nabídky tak, aby byla lákavá pro případného kupce.“

KROK PRVNÍ – nezávazná schůzka

První setkání s klientem, zjištění potřeb klienta, nastavení základního obrysu budoucí spolupráce, prohlídka nemovitosti, popřípadě stavebně-technické dokumentace.

KROK DRUHÝ – analýza tržní ceny nemovitosti

S pomocí interních statistik realizovaných prodejů za dané období, využití údajů ze zdrojů přímých prodejů CeMap (prodeje za dané období v konkrétním místě od realitních kanceláři i samoprodejců), analýza aktuálního stavu realitního trhu v daném místě.

KROK TŘETÍ – představení procesu prodeje nemovitosti

Vysvětlení všech jednotlivých kroků od cenové analýzy po převod energií, představení prodejního plánu na míru pro danou nemovitost „Každá nemovitost je jedinečná a zaslouží si individuální přístup a plán prodeje“, rozbor právního stavu nemovitosti, zajištění informací k možnému zástavnímu právu, věcných břemen či exekučních řízeních.

KROK ČTVRTÝ – marketing (příprava nemovitosti k prodeji)

 • Úprava interiéru, popř. exteriéru, nemovitosti před focením, spolupráce s designérem, služba architekta, příprava půdorysného plánu bytu „První, co zájemce o nemovitost vidí, je její prezentace na webu. Nabídka musí být na první dojem lákavá a má za úkol nejen dobře odprezentovat danou nemovitost, ale hlavně zaujmout zájemce natolik, aby se na prohlídku těšil. Jde přece o první dojem, který nelze podcenit“
  • Designér – připravíme interiér tak, aby vynikly přednosti nabídky. I jednoduché přeskupení nábytku či vybavení nebo naopak přidání dekorace v podobě obrazu, či květiny může ve výsledku přinést více, než byste očekávali. Jde přece o to vzbudit pozornost.
  • Architekt – u starších nemovitostí lze využít možnosti návrhu řešení budoucího stavu. Zájemce dostane jasnou vizi toho, jaké možnosti daná nemovitost má s ohledem na stavebně-technický stav. Nebo si službu architekta můžete sjednat samostatně a probrat možnosti rekonstrukce, dispozičních úprav apod.
  • Vizualizace – služba, kterou ocení majitelé starších domů či bytů. Ve spolupráci s architektem připravím realistickou vizualizaci toho, jak by mohl váš dům vypadat po opravě, lze řešit dispoziční řešení či interiér. Nabídka je pak pro zájemce lákavější a zajímavější.
  • Fotograf – využívám službu profesionálního fotografa. Prezentace je první krok k úspěšnému prodeji. Kvalitní fotografie posune nabídku vaší nemovitosti vždy několik kroků dopředu.
  • Video – využívám k prezentaci všech dostupných nástrojů. Mezi ně také patří videoprohlídky nebo virtuální 3D prohlídky. Dále využívám k získávání atraktivních fotografií nebo videí dron.
  • Řemeslníci – někdy je zapotřebí nemovitost více než jen uklidit a naaranžovat. Zajistím vám drobné opravy či vymalování tak, aby nemovitost byla perfektní.
  • Zahradní služby – pokud prodáváte např. dům nebo chalupu je samozřejmostí připravit k prezentaci také okolí nemovitosti. I zde vám dokážu zajistit přípravu vaší zahrady na focení.
  • Stěhovací služba – v případě prodeje nemovitosti z dědictví vám zajistím kompletní vyklizení bytu či domu. Následná příprava k prodeji dle dohody s klientem – vymalování apod. Stejně postupuji u přípravy zahrady kolem domu.

KROK PÁTÝ – prezentace nemovitosti

 • Nabízím vám inzerci na nejsledovanějších realitních portálech. Za 11 let praxe vím, kde vaši nemovitost prezentovat nejefektivněji. Nebudu vám slibovat 100 a více různých inzertních webů. Je přeci potřeba inzerovat tam, kde se prodává a kde se nachází nejširší počet potenciálních zájemců.
 • Spolupráce v rámci sítě RE/MAX – ke každé prodávané nemovitosti má v rámci sítě přístup každý makléř a každá kancelář. V síti RE/MAX je 112 kanceláři, na 1300 makléřů. Ti všichni mohou v rámci povinné spolupráce najít vhodného zájemce o vaši nemovitost. Prodej tak může být uskutečněn v mnohem kratším čase. Vaše nemovitost je pod značkou RE/MAX nabízena i mimo Českou republiku
 • Přímý marketing – v terénu využívám k prezentaci vaší nemovitosti veškeré dostupné nástroje. Mezi ty hlavní patří plachta či cedule „Na prodej“, cílené letákové kampaně, nebo inzertní vývěsní plochy. Vybírám nejvhodnější možnosti propagace s ohledem na umístění a lokalitu, ve které se daná nemovitost nachází. Přímým marketingem oslovíme další početnou skupinu zájemců a to stylem „Teď a tady“
 • Prohlídky se zájemci – na prohlídku vybírám zájemce, kteří jsou prověření. Zajímám se o to, proč se zájemci daná nemovitost líbí a čím ho nabídka oslovila. Ověřuji bonitu zájemce; tedy zda dosáhne na kupní cenu. Popřípadě mu nabídnu konzultaci s hypotečním specialistou ještě před prohlídkou. Termín sjednávám vždy dopředu, aby se nemovitost k prohlídce připravila.
 • Facebook, instagram aj. – ke komunikaci s potenciálními zájemci využívám také on-line nástroje, jako je placená reklama přes sociální sítě Facebook nebo Instagram.
 • Eventy – nástroje na podporu prodeje. Velmi vhodným nástrojem je tzv. Open House čili den otevřených dveří, kdy se otevřou dveře prověřeným a přihlášeným zájemcům o prohlídku. Open House není obyčejná prohlídka. Zájemce má mnohem více času na to si nemovitost projít a seznámit se s jejím stavem než při běžné prohlídce. Na místě je k dispozici hypoteční specialista nebo architekt, kteří mohou se zájemci probrat jejich konkrétní otázky. Každý Open House je jiný. Záleží na charakteristice nemovitosti. Některé realizace veřejných prohlídek či eventů si můžete prohlédnout v části „Reference“

KROK ŠESTÝ – právní servis a legislativa

„Převezmu veškeré povinnosti k přípravě realizace prodeje. “

 • Prohlídka s prověřeným zájemcem – při prohlídce dostává zájemce veškeré dostupné informace o nemovitosti. Je obeznámen s technickým a právním stavem nemovitosti. Před prohlídkou vždy zajišťuji informace, které zájemce zajímají. Po 11 letech praxe vím na co se zájemci nejspíše budou ptát, co je bude zajímat. Připravím možné odpovědi za pomoci advokáta, stavebního inženýra nebo architekta či hypotečního specialisty. Pokud se zájemce rozhodne vaši nemovitost koupit zajišťuji veškerý právní servis.
 • Financování koupě nemovitosti – ve spolupráci s profesionály na poli hypotečních úvěrů partnerskou společností GEPARD FINANCE a.s. zajistím zájemci možnost získání nejlepší hypotéku na trhu a tím jistotu pro vás, že prodej dobře dopadne. Ověření bonity klienta je otázkou 48 hodin. Rychle, kvalitně a s jistotou.
 • Rezervace nemovitosti – rezervační smlouva má jasná pravidla. Specifikuje předmět prodeje, stranu prodávající a kupující, určí jasně cenu, za kterou se nemovitost prodá, způsob úhrady kupní ceny a dobu, do kdy je dohoda platná, tedy termín podpisu kupní smlouvy. Pro zajištění rezervační dohody slouží rezervační záloha tedy složení první části kupní ceny.
 • Příprava podkladů – zajišťuji přípravu všech potřebných podkladů a listin, které jsou zapotřebí k vyhotovení návrhu smluv nebo jsou potřebné pro schvalovací proces úvěrující banky, při financování hypotečním úvěrem. Například nabývací titul, list vlastnictví, katastrální mapa, evidenční list, aj. Samozřejmostí je, že vám vysvětím postup celé transakce tak, aby pro vás byl prodej a pro zájemce nákup nemovitosti co nejpohodlnější.  Připravím schéma prodeje tak, aby bylo vše jasné předem. Důvěryhodnost je jednou z klíčových vlastností realitního obchodu. To vede k úspěšnému uzavření kupní smlouvy.
 • Advokátní kancelář – využívám výhradních služeb advokátní kanceláře, která je připravena zajistit veškeré potřebné smlouvy spojené s převodem vaši nemovitosti. Každý případ se liší. Někdy jsou to detaily, někdy jsou to složité přípravy a vyjednávání. Proto je zapotřebí přistupovat ke každému případu samostatně. Advokát zajistí vyváženost smlouvy. Je vždy připraven zodpovědět dotazy týkající se převodu nemovitosti. Advokát je vám k dispozici při ověřování podpisů, a to v pohodlí kanceláře. V určitých případech je možno domluvit ověření podpisu i mimo kancelář za osobní účasti advokáta např. nemocnice, pečovatelské domy nebo pokud je jedna ze stran v domácí péči.
 • Úschova kupní ceny – podepsáním smlouvy případ nekončí. Je to spíše takové definitivní potvrzení si zájmu mezi tím, kdo prodává a kdo kupuje. Na základě podepsaných smluv kupující strana skládá kupní cenu do advokátní úschovy. Vzhledem k delší době převodu vlastnického práva na katastru nemovitostí, která je určena zákonem je důležité vědět, že kupní cena je opravdu zaplacena. Do té doby zůstávají smlouvy u advokáta. Po přepisu vlastnictví vyplácí advokát peníze na účet. Obchod je tak vyvážený na obě strany – kupující zaplatí, ale nemá zatím během změny vlastnictví dispoziční právo k nemovitosti. A na druhé straně prodávající nemůže disponovat s peněžními prostředky kupujícího do doby, než bude kupující veden jako nový vlastník.
 • Přepis vlastnického práva – dle zákona má katastrální úřad 21 dní ochrannou lhůtu, po kterou smlouvy čekají na zápis vlastnického práva. Po ukončení 21 dní ochranné lhůty dochází k přepisu vlastnictví. I během této doby je k dispozici advokátní kancelář pro případy, kdy katastr řízení přeruší. Advokát zajistí nápravu, aby mohlo řízení převodu vlastnictví pokračovat. Četnost takových přerušených řízeních je v případech, na které dohlíží realitní kancelář a advokát v řádech promile.
 • Daně – opírám se o spolupráci s profesionálním daňovým poradcem. Klientům připravím veškeré potřebné podklady například při podání daně z příjmu (v případě prodeje nemovitosti v zákonné lhůtě pro povinnost podání daně z příjmu). Zajistím harmonogram, kdy a jak podat přihlášení se k dani z nemovitosti (v případě nabytí/koupě). Straně kupující pomohu a zajistím daňové přiznání z nabytí nemovitosti. Daňový specialista je mým klientům k dispozici i v případě konzultací týkající se prodávané nemovitosti.

Krok SEDMÝ – příprava nemovitosti k předání

 • Předání nemovitosti je neméně důležitá část obchodního případu. Nového majitele je zapotřebí informovat o tom, jak například funguje společenství či jakých způsobem zapnout a vypnout kotel. Připravuji „manuál nového vlastníka“, kde jsou veškeré tyto informace obsaženy. Týká se to například důležitých telefonních čísel, kontakty na správu nemovitosti, kontakty na předsedu společenství vlastníků (u bytů), stručný popis toho, jak v daném domě funguje údržba či úklid. U rodinných domu nebo chalup připravuji tento manuál ve spolupráci s klientem. Předcházíte tak zbytečným telefonátům, kde, jak, co ze strany nového majitele. Způsob předání nemovitosti je připraven vždy s předstihem a je domluven jak se stranou prodávající, tak kupující. Domlouvá se termín, způsob, forma předání.
 • Odpis energií, přepis – zajistím za vás kompletní předání a přepsání vašeho odběrného místa. Zařídím za vás přepis vody, elektřiny nebo plynu. Nemusíte tak nikam jezdit nebo vyplňovat formuláře. Vše připravím a zařídím.

O MNĚ
image

Vaše pohodlí je moje práce. Pracuji tak, abyste měli více času na sebe a své blízké. Zní to jako klišé, ale mnoho mých klientů tento aspekt ocení a uvědomí si ho právě až po ukončení prodeje nebo pronájmu nemovitosti. - Aleš Čížek

KATEGORIE